←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 111
49. évfolyam
2006. április 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 630/2006/EK rendelete (2006. április 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 631/2006/EK rendelete (2006. április 24.) az 1555/96/EK rendeletnek az uborkára és a meggytől eltérő cseresznyefélékre vonatkozó kiegészítő importvámok küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 632/2006/EK rendelete (2006. április 24.) az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámok megállapításáról szóló 673/2005/EK tanácsi rendelet I. és II. mellékletének felváltásáról

5

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/299/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 19.) az erőszakos radikalizálódás elleni küzdelemben a Bizottság számára politikai tanácsadást nyújtó szakértői csoport felállításáról

9

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/300/KKBP együttes fellépése (2006. április 21.) az Európai Uniónak az Integrált Rendőri Egységre vonatkozó kinshasai (KDK) rendőri missziójáról (EUPOL „Kinshasa”) szóló 2004/847/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

12

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a fürdővizek minőségéről és a 76/160/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. február 15-i 2006/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 64., 2006.3.4.)

15
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office