←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 109
49. évfolyam
2006. április 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 626/2006/EK rendelete (2006. április 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 627/2006/EK rendelete (2006. április 21.) a 2065/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elsődleges füstölési termékek mintavételének, azonosításának és jellemzésének validált vizsgálati módszere tekintetében történő végrehajtásáról

3

  

A Bizottság 628/2006/EK rendelete (2006. április 21.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

7

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/298/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 20.) Romániában az előcsatlakozási időszakban a támogatás kezelésének a mezőgazdasági és vidékfejlesztéssel kapcsolatos előcsatlakozási intézkedéseket végrehajtó intézményekre való átruházásáról

9
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office