←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 108
49. évfolyam
2006. április 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 613/2006/EK rendelete (2006. április 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 614/2006/EK rendelete (2006. április 19.) a Franciaország lobogója alatt a VIII., IX. és X. ICES-övezetben (közösségi és nemzetközi vizek) közlekedő hajóknak a fekete abroncshalra vonatkozó halászati tilalmáról

3

  

A Bizottság 615/2006/EK rendelete (2006. április 20.) a cukorágazatban 2006. április 21-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

5

  

A Bizottság 616/2006/EK rendelete (2006. április 20.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

7

  

A Bizottság 617/2006/EK rendelete (2006. április 20.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

9

  

A Bizottság 618/2006/EK rendelete (2006. április 20.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 24. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

12

  

A Bizottság 619/2006/EK rendelete (2006. április 20.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

13

  

A Bizottság 620/2006/EK rendelete (2006. április 20.) a fokhagymára vonatkozó behozatali engedélyeknek a 2006. június 1. és augusztus 31. közötti időszakra történő kibocsátásáról

15

  

A Bizottság 621/2006/EK rendelete (2006. április 20.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

17

  

A Bizottság 622/2006/EK rendelete (2006. április 20.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

19

  

A Bizottság 623/2006/EK rendelete (2006. április 20.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

20

  

A Bizottság 624/2006/EK rendelete (2006. április 20.) az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

22

  

A Bizottság 625/2006/EK rendelete (2006. április 20.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

23

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/295/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 18.) a Chiléből származó nyerstej és tejalapú termékek vonatkozásában a 2004/438/EK határozat I. mellékletének módosításáról és az e mellékletben a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságra vonatkozó bejegyzés frissítéséről (az értesítés a C(2006) 1546. számú dokumentummal történt) (1)

24

  

2006/296/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 18.) a 79/542/EGK tanácsi határozat I. mellékletének a Chiléből behozott szarvasmarhák tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 1552. számú dokumentummal történt) (1)

28

  

2006/297/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 20.) a klasszikus sertéspestis németországi előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/274/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 1652. számú dokumentummal történt) (1)

31

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office