←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 107
49. évfolyam
2006. április 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 604/2006/EK rendelete (2006. április 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 605/2006/EK rendelete (2006. április 19.) az egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak a Közösségbe történő behozatalának felfüggesztéséről szóló 349/2003/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 606/2006/EK rendelete (2006. április 19.) a takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra és az ilyen sovány tejpor értékesítéséhez nyújtott támogatásra vonatkozóan az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 2799/1999/EK rendelet módosításáról

23

 

*

A Bizottság 607/2006/EK rendelete (2006. április 19.) a Kínai Népköztársaságból származó szilícium behozatalára vonatkozó 398/2004/EK tanácsi rendelet által kivetett dömpingellenes intézkedéseknek a Koreai Köztársaságból feladott, akár a Koreai Köztársaságból származóként, akár nem ilyenként megjelölt szilikon behozatala által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba vételi kötelezettségének előírásáról

24

 

*

A Bizottság 608/2006/EK rendelete (2006. április 19.) az 1060/2005/EK rendeletnek a szlovák intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

27

 

*

A Bizottság 609/2006/EK rendelete (2006. április 19.) az 1374/2005/EK rendeletnek a szlovák intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

28

 

*

A Bizottság 610/2006/EK rendelete (2006. április 18.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

29

  

A Bizottság 611/2006/EK rendelete (2006. április 19.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

35

  

A Bizottság 612/2006/EK rendelete (2006. április 19.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a 2006 áprilisában, egyes alpesi és hegyi fajtájú, nem vágásra szánt bikák, tehenek és üszők behozatala vonatkozásában benyújtott importjogosultsági kérelmeknek

37

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/291/EK, Euratom:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 7.) a bizottsági információk újrafelhasználásáról

38

  

2006/292/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 12.) a 2004/639/EK határozat Horvátország tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 1541. számú dokumentummal történt) (1)

42

  

2006/293/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 12.) a 2006/135/EK bizottsági határozatnak az egyes tagállamokban az A és B területeknek a magas patogenitású madárinfluenza kitörése miatti létrehozása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 1583. számú dokumentummal történt) (1)

44

  

Európai Központi Bank

  

2006/294/EK:

 
 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2006. április 7.) eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az euroövezeten kívüli központi bankok és országok, illetve nemzetközi szervezetek számára euróban történő nyújtásáról (EKB/2006/4)

54

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office