←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 106
49. évfolyam
2006. április 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 598/2006/EK rendelete (2006. április 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 599/2006/EK rendelete (2006. április 18.) a gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom, narancs, citrom és alma) exportálására vonatkozó, A3 rendszerű kiviteli engedélyek elosztásával kapcsolatos pályázat meghirdetéséről

3

 

*

A Bizottság 600/2006/EK rendelete (2006. április 18.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

5

 

*

A Bizottság 601/2006/EK rendelete (2006. április 18.) a 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet adatátvitelre vonatkozó formátum és eljárás tekintetében történő végrehajtásáról

7

 

*

A Bizottság 602/2006/EK rendelete (2006. április 18.) a 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatokra vonatkozó követelmények naprakésszé tételével történő kiigazításáról

10

  

A Bizottság 603/2006/EK rendelete (2006. április 18.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

12

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/288/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 30.) az EU értékpapírokról szóló irányelveinek alkalmazását illető jogi és gazdasági szakvélemény biztosítása érdekében az európai értékpapírpiaci szakértői csoport létrehozásáról

14

  

2006/289/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 12.) a tagállamok részére a vidékfejlesztési intézkedésekre vonatkozóan a 2000-2006 közötti időszakra az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által megítélt keretösszegek indikatív felosztásának rögzítéséről szóló 1999/659/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 1542. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

2006/290/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 18.) a 2003/467/EK határozat Olaszország egyes régióinak hivatalosan szarvasmarhatuberkulózis-mentessé és a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentessé nyilvánítása, valamint Szlovákia hivatalosan a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentessé nyilvánítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 1551. számú dokumentummal történt) (1)

21

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office