←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 104
49. évfolyam
2006. április 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 586/2006/EK rendelete (2006. április 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 587/2006/EK rendelete (2006. április 12.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

3

  

A Bizottság 588/2006/EK rendelete (2006. április 12.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

5

  

A Bizottság 589/2006/EK rendelete (2006. április 12.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

7

 

*

A Bizottság 590/2006/EK rendelete (2006. április 12.) a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az országok és területek jegyzéke tekintetében történő módosításáról (1)

8

 

*

A Bizottság 591/2006/EK rendelete (2006. április 12.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2535/2001/EK rendelet módosításáról

11

 

*

A Bizottság 592/2006/EK rendelete (2006. április 12.) a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

13

 

*

A Bizottság 593/2006/EK rendelete (2006. április 12.) bioetanolként való Közösségen belüli felhasználásra szánt boralkohol értékesítését célzó versenytárgyalási eljárás indításáról

15

  

A Bizottság 594/2006/EK rendelete (2006. április 12.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 7. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

22

  

A Bizottság 595/2006/EK rendelete (2006. április 12.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 7. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

24

  

A Bizottság 596/2006/EK rendelete (2006. április 12.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 7. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

26

  

A Bizottság 597/2006/EK rendelete (2006. április 12.) a gabonaágazatban 2006. április 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

27

 

*

A Bizottság 2006/39/EK irányelve (2006. április 12.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klodinafop, a pirimikarb, a rimszulfuron, a tolklofosz-metil és a tritikonazol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

30

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

  

2006/278/EK, Euratom:

 
 

*

A tagállamok kormányképviselőinek határozata (2006. április 6.) az Európai Közösségek Bírósága egy főtanácsnokának kinevezéséről

36

  

2006/279/EK, Euratom:

 
 

*

A tagállamok kormányképviselőinek határozata (2006. április 6.) az Európai Közösségek Bírósága egy bírájának kinevezéséről

37

  

2006/280/EK, Euratom:

 
 

*

A tagállamok kormányképviselőinek határozata (2006. április 6.) az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága egy bírájának kinevezéséről

38

  

2006/281/EK, Euratom:

 
 

*

A tagállamok kormányképviselőinek határozata (2006. április 6.) az Európai Közösségek Bírósága bíráinak és főtanácsnokainak kinevezéséről

39

  

Bizottság

  

2006/282/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 4.) a 2004/450/EK határozatnak a TSE felszámolására, folyamatos ellenőrzésére és az ellene való védekezésre irányuló programok közösségi finanszírozására vonatkozó kérelmek tartalmára vonatkozó szabványos követelmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 1247. számú dokumentummal történt) (1)

40

  

2006/283/EK:

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2006. április 11.) a dibutil-ftalát; 3,4-diklór-anilin; di-izodecil-ftalát; 1,2-benzol-dikarbonsav, di-C9-11-elágazó alkilészterek, C10-ben gazdag; di-izononil-ftalát; 1,2-benzol-dikarbonsav, di-C8-10-elágazó-alkilészterek, C9-ben gazdag; etilén-diamin-tetraacetát; metil-acetát; monoklór-ecetsav; n-pentán; tetranátrium-etilén-diamin-tetraacetát nevű anyagokkal kapcsolatos kockázatcsökkentő intézkedésekről (1)

45

  

2006/284/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 12.) a 2003/526/EK határozatnak a Németországban a klasszikus sertéspestis ellen alkalmazott védekezési intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 1521. számú dokumentummal történt) (1)

48

  

2006/285/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 12.) a klasszikus sertéspestis felszámolására és a vaddisznók klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására irányuló tervek Észak-Rajna-Vesztfália és Rajna-vidék-Pfalz (Németország) egyes területeire történő kiterjesztése, valamint e tervek végrehajtásának Rajna-vidék-Pfalz más területein történő befejezése tekintetében a 2003/135/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 1531. számú dokumentummal történt)

51

  

2006/286/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 12.) a ritka betegségek gyógyszereivel foglalkozó bizottság tagjainak kinevezéséről (1)

54

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office