←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 100
49. évfolyam
2006. április 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 574/2006/EK rendelete (2006. április 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 575/2006/EK rendelete (2006. április 7.) a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság állandó tudományos testületeinek száma és elnevezése tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 576/2006/EK rendelete (2006. április 7.) a működési alapok, a működési programok és a pénzügyi hozzájárulás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1433/2003/EK rendelet módosításáról

4

  

A Bizottság 577/2006/EK rendelete (2006. április 7.) a baromfihúsra vonatkozó export-visszatérítések mértékének megállapításáról

5

  

A Bizottság 578/2006/EK rendelete (2006. április 7.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

7

  

A Bizottság 579/2006/EK rendelete (2006. április 7.) a B rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (citrom)

9

  

A Bizottság 580/2006/EK rendelete (2006. április 7.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

10

  

A Bizottság 581/2006/EK rendelete (2006. április 7.) a gabonaágazatban 2006. április 8-tól alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

12
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office