←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 99
49. évfolyam
2006. április 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 564/2006/EK rendelete (2006. április 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 565/2006/EK rendelete (2006. április 6.) egyes elsőbbségi anyagok importőrei, illetve gyártói számára a létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló 793/93/EGK tanácsi rendeletnek megfelelő vizsgálatvégzési és tájékoztatási kötelezettség előírásáról (1)

3

 

*

A Bizottság 566/2006/EK rendelete (2006. április 6.) a közösségi banánimport-szabályozás keretébe tartozó, a közös vámtarifa szerinti vámtétel alkalmazásával szabad forgalomba bocsátott banánra vonatkozó engedélyekről szóló 2014/2005/EK rendelet módosításától és az említett rendelettől való eltérésről, valamint a 08030019 KN-kód alá tartozó, AKCS-országokból származó banán behozatalára vonatkozó vámkontingensnek a 2006. március 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra történő megnyitásáról és kezeléséről szóló 219/2006/EK rendelet módosításáról

6

  

A Bizottság 567/2006/EK rendelete (2006. április 6.) a cukorágazatban 2006. április 7-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

11

  

A Bizottság 568/2006/EK rendelete (2006. április 6.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

13

  

A Bizottság 569/2006/EK rendelete (2006. április 6.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 23. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

15

  

A Bizottság 570/2006/EK rendelete (2006. április 6.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

16

  

A Bizottság 571/2006/EK rendelete (2006. április 6.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

18

  

A Bizottság 572/2006/EK rendelete (2006. április 6.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

19

  

A Bizottság 573/2006/EK rendelete (2006. április 6.) a cirok importjára a 2094/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

20

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/269/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. február 8.) -- C 22/2004 (ex NN 648/2001) számú állami támogatás adócsökkentés hivatásos halászoknak (Svédország) (az értesítés a C(2006) 265. számú dokumentummal történt) (1)

21

  

2006/270/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 4.) a 92/452/EGK határozatnak egyes amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 1248 számú dokumentummal történt) (1)

27

  

2006/271/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 5.) a 2002/613/EK határozatnak a jóváhagyott kanadai sertésspermagyűjtő központok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 1258. számú dokumentummal történt) (1)

29

  

2006/272/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 5.) a 2004/453/EK határozat Svédország és az Egyesült Királyság tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 1259. számú dokumentummal történt) (1)

31

  

2006/273/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 6.) a 2005/393/EK határozatnak a Spanyolországban a kéknyelv-betegséggel kapcsolatban korlátozás alá vont körzetek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 1262. számú dokumentummal történt) (1)

35

  

2006/274/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 6.) a klasszikus sertéspestis németországi előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről és a 2006/254/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2006) 1556. számú dokumentummal történt) (1)

36

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office