←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 98
49. évfolyam
2006. április 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 552/2006/EK rendelete (2006. április 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 553/2006/EK rendelete (2006. március 23.) a Kínai Népköztársaságból és Vietnamból származó, bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

3

  

A Bizottság 554/2006/EK rendelete (2006. április 5.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

55

 

*

A Bizottság 555/2006/EK rendelete (2006. április 4.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

57

 

*

A Bizottság 556/2006/EK rendelete (2006. április 5.) a Lengyelország lobogója alatt az I. és II. övezet közösségi, norvég és nemzetközi vizein közlekedő hajóknak a heringre vonatkozó halászati tilalmáról

63

  

A Bizottság 557/2006/EK rendelete (2006. április 5.) a gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó, az A1 és B rendszer keretébe tartozó export-visszatérítések rögzítéséről (paradicsom, narancs, citrom és alma)

65

  

A Bizottság 558/2006/EK rendelete (2006. április 5.) a gabonaágazatban 2006. április 6-tól alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

68

  

A Bizottság 559/2006/EK rendelete (2006. április 5.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

71

  

A Bizottság 560/2006/EK rendelete (2006. április 5.) a kérelmek teljesítése százalékos mértékének és a visszatérítés végleges mértékének meghatározásáról a B rendszerű kiviteli engedélyek esetében a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom és alma)

73

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/268/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 5.) a 2005/393/EK határozatnak a kéknyelv-betegséggel kapcsolatban Olaszországban korlátozás alá vont körzetek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 1260. számú dokumentummal történt) (1)

75

  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

Az EFTA-államok Állandó Bizottsága

 

*

Az EFTA-államok Állandó Bizottságának 2/2002/SC határozata 2002. május 30-i az EFTA dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről

76

 

*

Az EFTA-államok Állandó Bizottságának 3/2005/SC számú 2005. június 9-i határozata az EFTA-dokumentumok nyilvános hozzáféréséről és az EFTA-államok Állandó Bizottságának 2002. május 30-i 2/2002/SC határozatának hatályon kívül helyezéséről

80

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office