←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 96
49. évfolyam
2006. április 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 548/2006/EK rendelete (2006. április 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 549/2006/EK rendelete (2006. április 3.) Észtország, Lettország és Litvánia kivételével a tagállamok lobogója alatt a 3L NAFO-övezetben közlekedő hajóknak a norvég garnélára vonatkozó halászati tilalmáról

3

  

A Bizottság 550/2006/EK rendelete (2006. április 4.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

5

  

A Bizottság 551/2006/EK rendelete (2006. április 4.) a gabonaágazatban 2006. április 5-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

6

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

Tájékoztatás az Európai Közösség és az Albán Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás hatálybalépéséről

9

 

*

Tájékoztató az Európai Közösség és a Dán Királyság között létrejött, az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló 2725/2000/EK tanácsi rendelet rendelkezéseit Dániára kiterjesztő megállapodás hatálybalépéséről

9

  

Bizottság

  

2006/266/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 3.) az izraeli magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a 2006/227/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2006) 1245. számú dokumentummal történt) (1)

10

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

2006/267/KKBP:

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság BiH/8/2006 határozata (2006. március 15.) a harmadik államoknak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai műveletéhez történő hozzájárulása elfogadásáról szóló BiH/1/2004 határozat és az Európai Uniónak Bosznia és Hercegovinában folytatott katonai művelete tekintetében a hozzájáruló felek bizottsága létrehozásáról szóló BiH/3/2004 határozat módosításáról

14

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office