←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 93
49. évfolyam
2006. március 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 509/2006/EK rendelete (2006. március 20.) a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről

1

 

*

A Tanács 510/2006/EK rendelete (2006. március 20.) a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról

12

 

*

A Tanács 511/2006/EK rendelete (2006. március 27.) a többek között a Kínai Népköztársaságból származó színestelevízió-készülékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1531/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

26

  

A Bizottság 512/2006/EK rendelete (2006. március 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

28

  

A Bizottság 513/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a vámkontingensek kezelési módjának megállapításáról és a harmadik országokból behozott fokhagymára vonatkozó származási bizonyítványok rendszerének bevezetéséről szóló 565/2002/EK rendeletnek megfelelően benyújtott behozatali engedélyek kiadására vonatkozó ideiglenes rendelkezések elfogadásáról

30

 

*

A Bizottság 514/2006/EK rendelete (2006. március 30.) az egyes tagállamokban a 2005/2006-os gazdasági év folyamán az intervenciós gabona szállítási határidejét illetően a 824/2000/EK rendelettől való eltérésről

31

 

*

A Bizottság 515/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában az intervencióra felajánlott gabonafélék raktározásának finanszírozását illetően a 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozó átmeneti intézkedés létrehozásáról

32

  

A Bizottság 516/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a cukorágazatban 2006. március 31-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

34

  

A Bizottság 517/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

36

  

A Bizottság 518/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

38

  

A Bizottság 519/2006/EK rendelete (2006. március 30.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 22. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

41

  

A Bizottság 520/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a vegyiparban felhasznált fehér cukorra nyújtott termelési visszatérítések megállapításáról a 2006. április 1-jétől30-ig terjedő időszakra

42

  

A Bizottság 521/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

43

  

A Bizottság 522/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

45

  

A Bizottság 523/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

50

  

A Bizottság 524/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

52

  

A Bizottság 525/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

55

  

A Bizottság 526/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

57

  

A Bizottság 527/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

58

  

A Bizottság 528/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a kukoricára a 1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

60

  

A Bizottság 529/2006/EK rendelete (2006. március 30.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

61

  

A Bizottság 530/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a közönséges búza exportjára az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

62

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/258/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 6.) a többek között a Kínai Népköztársaságból származó színes televíziókészülékek behozatalára vonatkozó eljárással kapcsolatos kötelezettségvállalások elfogadásáról szóló 2002/683/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

63

  

2006/259/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 27.) a 79/542/EGK tanácsi határozat II. mellékletének Argentína régiókba sorolására és a szarvasmarhafélék friss húsának Brazíliából történő behozatalával kapcsolatos bizonyítványmintákra vonatkozó módosításáról (az értesítés a C(2006) 896. számú dokumentummal történt) (1)

65

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a rizs és a törmelékrizs behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 327/98/EK rendelet és a rizs behozatali rendszere tekintetében az 1785/2003/EK tanácsi rendelettől való eltérésről és a basmati rizs behozatalára alkalmazandó átmeneti egyedi szabályok megállapításáról szóló 1549/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2005. december 23-i 2152/2005/EK bizottsági rendelethez (  HL L 342., 2005.12.24.)

79

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office