←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 92
49. évfolyam
2006. március 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 503/2006/EK rendelete (2006. március 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 504/2006/EK rendelete (2006. március 29.) az 1695/2005/EK rendeletnek a francia intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 505/2006/EK rendelete (2006. március 29.) a 27/2006/EK rendeletnek a német intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

4

 

*

A Bizottság 506/2006/EK rendelete (2006. március 29.) az 1061/2005/EK rendeletnek a lengyel intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

5

 

*

A Bizottság 507/2006/EK rendelete (2006. március 29.) a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatalának feltételekhez kötött engedélyezéséről (1)

6

 

*

A Bizottság 508/2006/EK rendelete (2006. március 29.) a 174/1999/EK rendeletnek a Dominikai Köztársaságba exportált tejporra vonatkozó kiviteli engedélyek tekintetében történő módosításáról

10

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/255/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 14.) az üzletközpontokban a géntechnológiával módosított élelmiszereknek a géntechnológiával nem módosított élelmiszerek által elfoglalt polcsoroktól elkülönített polcsorokon való elhelyezését előíró, és Ciprus által az EK-Szerződés 95. cikkének (5) bekezdése értelmében értesítés tárgyává tett nemzeti rendelkezésekről (az értesítés a C(2006) 797. számú dokumentummal történt)

12

  

2006/256/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 27.) a magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedések hatálya alá tartozó horvátországi területek kiterjesztése tekintetében a 2005/758/EK határozat második alkalommal történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 891. számú dokumentummal történt) (1)

15

  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EGT-Vegyesbizottság

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 1/2006 határozata (2006. január 27.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

17

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 2/2006 határozata (2006. január 27.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

20

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 3/2006 határozata (2006. január 27.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

22

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 4/2006 határozata (2006. január 27.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

23

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 5/2006 határozata (2006. január 27.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

24

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 6/2006 határozata (2006. január 27.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

26

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 7/2006 határozata (2006. január. 27.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

28

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 8/2006 határozata (2006. január. 27.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

29

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 9/2006 határozata (2006. január 27.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Távközlési szolgáltatások) módosításáról

31

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 10/2006 határozata (2006. január. 27.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

32

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 11/2006 határozata (2006. január 27.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

34

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 12/2006 határozata (2006. január 27.) az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

35

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 13/2006 határozata (2006. január. 27.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

42

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 14/2006 határozata (2006. január. 27.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

43

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 15/2006 határozata (2006. január. 27.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

44

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 16/2006 határozata (2006. január 27.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

45

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 17/2006 határozata (2006. január 27.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak az egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyve módosításáról

46

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office