←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 91
49. évfolyam
2006. március 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 498/2006/EK rendelete (2006. március 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 499/2006/EK rendelete (2006. március 28.) a Kínai Népköztársaságból származó kumarin behozatalára vonatkozó 769/2002/EK tanácsi rendelet által kivetett dömpingellenes intézkedéseknek az Indonéziából és Malájziából feladott, akár Indonéziából és Malájziából származóként, akár nem ilyenként megjelölt kumarin behozatala által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat kezdeményezéséről és az ilyen behozatalok nyilvántartásba vételének elrendeléséről

3

  

A Bizottság 500/2006/EK rendelete (2006. március 28.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

6

  

A Bizottság 501/2006/EK rendelete (2006. március 28.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyers cukor után járó, 446/2006/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

8

  

A Bizottság 502/2006/EK rendelete (2006. március 28.) az importjogosultságok újbóli felosztásáról az 1081/1999/EK rendelet alapján, egyes alpesi és hegyi fajtájú, nem vágásra szánt bikák, tehenek és üszők vonatkozásában

10

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/249/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. április 20.) a marha- és borjúhúst forgalmazó Brescia megyei vállalkozások javára Olaszország által nyújtandó állami támogatásról (az értesítés a C(2004) 1377. számú dokumentummal történt)

11

  

2006/250/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. május 3.) az Egyesült Királyság által megvalósítani tervezett „Vállalkozóitőke-alapok” támogatási programról (az értesítés a C(2005) 1144. számú dokumentummal történt) (1)

16

  

2006/251/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 28.) a 2006/135/EK határozatnak az egyes tagállamokban az A és B területeknek a magas patogenitású madárinfluenza kitörése miatti létrehozása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 1144. számú dokumentummal történt) (1)

33

  

2006/252/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 27.) az 1999/217/EK határozat az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt aromaanyagok nyilvántartásának tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 899. számú dokumentummal történt) (1)

48

  

2006/253/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. szeptember 6.) a Kanadai Határszolgálati Ügynökség rendelkezésére bocsátott, a légiutasok utasnyilvántartási adatállományában tárolt személyes adatok megfelelő védelméről (az értesítés a C(2005) 3248. számú dokumentummal történt) (1)

49

  

2006/254/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 28.) a klasszikus sertéspestis németországi előfordulásával összefüggő egyes átmeneti védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2006) 1321. számú dokumentummal történt) (1)

61

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office