←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 89
49. évfolyam
2006. március 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 490/2006/EK rendelete (2006. március 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 491/2006/EK rendelete (2006. március 27.) a harmadik országokból származó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint az 1766/92/EGK tanácsi rendelettől való eltérésről szóló 2375/2002/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 492/2006/EK rendelete (2006. március 27.) egyes takarmány-adalékanyagok ideiglenes és végleges engedélyezéséről (1)

6

 

*

A Bizottság 493/2006/EK rendelete (2006. március 27.) a cukorágazat piacának közös szervezését érintő reform keretében átmeneti intézkedések megállapításáról, valamint az 1265/2001/EK és a 314/2002/EK rendelet módosításáról

11

  

A Bizottság 494/2006/EK rendelete (2006. március 27.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

20

  

A Bizottság 495/2006/EK rendelete (2006. március 27.) az 593/2004/EK és az 1251/96/EK rendeletben foglalt keretek között, a tojás- és a baromfihús-ágazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2006 márciusában benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

22

  

A Bizottság 496/2006/EK rendelete (2006. március 27.) a baromfihúsra és egyéb mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló 774/94/EK tanácsi rendeletben foglalt keretek között, egyes baromfihús-alapú termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2006 márciusában benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

24

  

A Bizottság 497/2006/EK rendelete (2006. március 27.) a 2497/96/EK rendelet keretében a baromfihús-ágazat egyes termékeiből 2006 márciusában rendelkezésre álló mennyiség meghatározásáról

26

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/245/EK:

 
 

*

A Tanács határozata (2006. február 27.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség és annak tagállamai nevében történő megkötéséről

28

  

2006/245/EK:

 
 

*

Jegyzőkönyv az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről

30

 

*

Tájékoztató az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv hatálybalépéséről

45

  

Bizottság

  

2006/246/EK, Euratom:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 21.) a Közösségek saját forrásainak rendszere keretében a tagállamok által a Bizottsághoz eljuttatandó egyes információk továbbítására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 97/245/EK, Euratom határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 845. számú dokumentummal történt)

46

  

2006/247/EK:

 
 

*

A Bizottság irányelve (2006. március 27.) a Bulgáriából való importálásra vonatkozó, a magas patogenitású madárinfluenzának e harmadik országban történt előfordulásával összefüggő védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2006) 890. számú dokumentummal történt) (1)

52

  

Európai Központi Bank

  

2006/248/EK:

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2006. március 13.) az Európai Központi Bank éves beszámolójáról szóló EKB/2002/11 vélemény módosításáról (EKB/2006/3)

56

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office