←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 88
49. évfolyam
2006. március 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 486/2006/EK rendelete (2006. március 20.) a multichip integrált áramkörök (MCP-k) vámmentes kezeléséről szóló megállapodásnak a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításával történő végrehajtásáról

1

  

A Bizottság 487/2006/EK rendelete (2006. március 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 488/2006/EK rendelete (2006. március 24.) a strukturális vagy környezetvédelmi intézkedésekre alkalmazandó 2006. évi átváltási árfolyamok rögzítéséről

5

 

*

A Bizottság 489/2006/EK rendelete (2006. március 24.) a 796/2004/EK rendeletnek a közvetlen kifizetésekre jogosult rostkenderfajták tekintetében történő módosításáról

7

 

*

A Bizottság 2006/35/EK irányelve (2006. március 24.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I-IV. mellékletének módosításáról

9

 

*

A Bizottság 2006/36/EK irányelve (2006. március 24.) a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről és a 92/76/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2001/32/EK irányelv módosításáról

13

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/239/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2003. május 13.) állami támogatásról Németország részéről a Kahla Porzellan GmbH és a Kahla/Thüringen Porzellan GmbH számára (az értesítés a C(2003) 1520. számú dokumentummal történt) (1)

16

  

2006/240/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. november 16.) a Németország által a gabonapárlat-főzdék számára nyújtott támogatási programról (az értesítés a C(2004) 3953. számú dokumentummal történt) (1)

50

  

2006/241/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 24.) a Madagaszkárról származó, egyes állati eredetű, a halászati termékeken kívüli termékekkel kapcsolatos bizonyos védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2006) 888. számú dokumentummal történt) (1)

63

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/242/KKBP közös álláspontja (2006. március 20.) a biológiai és toxinfegyverek betiltásáról szóló egyezmény (BTWC) 2006. évi felülvizsgálati konferenciájáról

65

 

*

A Tanács 2006/243/KKBP együttes fellépése (2006. március 20.) az Átfogó Atomcsend-szerződés Szervezete (CTBTO) előkészítő bizottságának az ellenőrzésre vonatkozó képzés és kapacitásépítés terén, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia intézkedéseinek végrehajtása keretében folytatott tevékenységeinek támogatásáról

68

 

*

A Tanács 2006/244/KKBP közös álláspontja (2006. március 20.) az Európai Uniónak a Koreai-félszigeti Energiafejlesztési Szervezetben (KEDO) való részvételéről

73

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office