←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 86
49. évfolyam
2006. március 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 477/2006/EK rendelete (2006. március 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 478/2006/EK rendelete (2006. március 23.) a cukorágazatban a 2005/2006-os gazdasági év tekintetében az illeték előlegeként fizetendő egységösszegek rögzítéséről

3

 

*

A Bizottság 479/2006/EK rendelete (2006. március 23.) a nyomelemek összetevői csoportba tartozó egyes adalékanyagok engedélyezéséről (1)

4

  

A Bizottság 480/2006/EK rendelete (2006. március 23.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

8

  

A Bizottság 481/2006/EK rendelete (2006. március 23.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

12

  

A Bizottság 482/2006/EK rendelete (2006. március 23.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

15

  

A Bizottság 483/2006/EK rendelete (2006. március 23.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

16

  

A Bizottság 484/2006/EK rendelete (2006. március 23.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

17

  

A Bizottság 485/2006/EK rendelete (2006. március 23.) a közönséges búza exportjára az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

18

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

Megállapodás az Európai Közösség és a kanadai kormány között az előzetes utasinformáció és az utasnyilvántartási adatállomány adatainak feldolgozásáról

19

  

Bizottság

  

2006/238/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. november 9.) Franciaországnak a Mines de Potasse d'Alsace pénzügyi támogatására tett intézkedéséről (az értesítés a C(2005) 4204. számú dokumentummal történt) (1)

20

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office