←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 84
49. évfolyam
2006. március 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 469/2006/EK rendelete (2006. március 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 470/2006/EK rendelete (2006. március 22.) az 1063/2005/EK rendeletnek a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 471/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a marha- és borjúhúságazatban a 2006-os évre a kiviteli engedélyek kiadási időpontjai tekintetében az 1445/95/EK rendelettől való eltérésről

4

 

*

A Bizottság 472/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a sertéshúságazatban a kiviteli engedélyek kibocsátási időpontjai tekintetében az 1518/2003/EK rendelettől a 2006. évben való eltérésről

6

 

*

A Bizottság 473/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listája végrehajtási szabályainak megállapításáról (1)

8

 

*

A Bizottság 474/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról (1)

14

  

A Bizottság 475/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

29

 

*

A Bizottság 476/2006/EK rendelete (2006. március 21.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

31

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/237/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 22.) a Hollandia által az AVR javára a veszélyes hulladékok feldolgozásának céljából alkalmazott támogatási intézkedésekről (az értesítés a C(2005) 1789. számú dokumentummal történt) (1)

37

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram második szakaszáról, valamint az 1896/2000/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. november 4-i 2032/2003/EK bizottsági rendelethez (  HL L 307., 2003.11.24.)

60

 

*

Helyesbítés a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram második szakaszáról szóló 2032/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2005. június 13-i 1048/2005/EK bizottsági rendelethez (  HL L 178., 2005.7.9.)

61

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office