←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 82
49. évfolyam
2006. március 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 456/2006/EK rendelete (2006. március 20.) a szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló 1786/2003/EK rendelet helyesbítéséről

1

  

A Bizottság 457/2006/EK rendelete (2006. március 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 458/2006/EK rendelete (2006. március 20.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

5

  

A Bizottság 459/2006/EK rendelete (2006. március 20.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

7

  

A Bizottság 460/2006/EK rendelete (2006. március 20.) a 393/2006/EK rendelet által megnyitott autonóm vámkontingens keretében a fokhagyma behozatalára vonatkozó importengedélyek kibocsátásáról

8

  

A Bizottság 461/2006/EK rendelete (2006. március 20.) az 392/2006/EK rendelet által megnyitott autonóm vámkontingens keretében egyes gombakonzervek behozatalára vonatkozó importengedélyek kibocsátásáról

9

 

*

A Bizottság 2006/33/EK irányelve (2006. március 20.) a 95/45/EK irányelvnek a narancssárga FCF (E 110) és a titán-dioxid (E 171) tekintetében történő módosításáról (1)

10

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/230/EK:

 
 

*

A Tanács határozata (2005. július 18.) az Európai Közösség és Kanada kormánya közötti, az API- és PNR-adatok feldolgozásáról szóló megállapodás megkötéséről

14

  

2006/230/EK:

 
 

*

Megállapodás az Európai Közösség és Kanada kormánya között az utasinformációs és utas-nyilvántartási adatok feldolgozásáról

15

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/231/KKBP közös álláspontja (2006. március 20.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről és a 2005/936/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

20

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office