←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 81
49. évfolyam
2006. március 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 451/2006/EK rendelete (2006. március 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 452/2006/EK rendelete (2006. március 17.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 5. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

3

  

A Bizottság 453/2006/EK rendelete (2006. március 17.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 5. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

5

  

A Bizottság 454/2006/EK rendelete (2006. március 17.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 5. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

7

  

A Bizottság 455/2006/EK rendelete (2006. március 17.) az egyes tagállamokban a 2006. március 1-je és augusztus 31-e közötti időszakban a vaj felvásárlásának megindításáról szóló 343/2006/EK rendelet módosításáról

8

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/220/EK:

 
 

*

A Tanács ajánlása (2006. március 14.) a Bizottságnak az Európai Fejlesztési Alap (hatodik EFA) 2004. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében adandó felmentésről

9

  

2006/221/EK:

 
 

*

A Tanács ajánlása (2006. március 14.) a Bizottságnak az Európai Fejlesztési Alap (hetedik EFA) 2004. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében adandó felmentésről

10

  

2006/222/EK:

 
 

*

A Tanács ajánlása (2006. március 14.) a Bizottságnak az Európai Fejlesztési Alap (nyolcadik EFA) 2004. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében adandó felmentésről

11

  

2006/223/EK:

 
 

*

A Tanács ajánlása (2006. március 14.) a Bizottság számára az Európai Fejlesztési Alap (kilencedik EFA) 2004. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében adandó felmentésről

12

  

Bizottság

  

2006/224/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. október 6.) a „Cooperativa Agricola Moderna S.c.r.l.” (Modern Mezőgazdasági Szövetkezet korlátolt felelősségű szövetkezeti társaság) számára Olaszország által nyújtandó állami támogatásról (az értesítés a C(2004) 3639. számú dokumentummal történt)

13

  

2006/225/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 2.) a szakképzési intézmények átszervezésére vonatkozóan Olaszországban létrehozott támogatási rendszerről (az értesítés a C(2005) 429. számú dokumentummal történt) (1)

25

  

2006/226/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. december 7.) A Shetland Leasing and Property Developments Ltd beruházásai a Shetland-szigeteken (Egyesült Királyság) (az értesítés a C(2005) 4649. számú dokumentummal történt) (1)

36

  

2006/227/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 17.) Izraelben a magas patogenitású madárinfluenza gyanújával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2006) 902. számú dokumentummal történt) (1)

43

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/228/IB határozata (2006. március 9.) a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 2005/211/IB tanácsi határozat egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról

45

 

*

A Tanács 2006/229/IB határozata (2006. március 9.) a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 2005/211/IB tanácsi határozat egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról

46

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office