←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 80
49. évfolyam
2006. március 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 436/2006/EK rendelete (2006. március 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 437/2006/EK rendelete (2006. március 16.) egyes áruknak a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

3

 

*

A Bizottság 438/2006/EK rendelete (2006. március 16.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 30. cikkében előírt krízislepárlásnak egyes olaszországi asztali borokra vonatkozóan történő megindításáról szóló 1530/2005/EK rendelet módosításáról

6

 

*

A Bizottság 439/2006/EK rendelete (2006. március 16.) a Kínai Népköztársaságból származó puhabőr behozatalára ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

7

 

*

A Bizottság 440/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a Lengyelország lobogója alatt a 3L NAFO-övezetben közlekedő hajóknak a norvég garnélára vonatkozó halászati tilalmáról

23

  

A Bizottság 441/2006/EK rendelete (2006. március 16.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták módosításáról

25

  

A Bizottság 442/2006/EK rendelete (2006. március 16.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

27

  

A Bizottság 443/2006/EK rendelete (2006. március 16.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

35

  

A Bizottság 444/2006/EK rendelete (2006. március 16.) az 582/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati felhívás keretében a sovány tejporra vonatkozó export-visszatérítés megtagadásáról

37

  

A Bizottság 445/2006/EK rendelete (2006. március 16.) a cukorágazatban 2006. március 17-tól a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

38

  

A Bizottság 446/2006/EK rendelete (2006. március 16.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

40

  

A Bizottság 447/2006/EK rendelete (2006. március 16.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 21. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

42

  

A Bizottság 448/2006/EK rendelete (2006. március 16.) a kukorica importjára az 1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

43

  

A Bizottság 449/2006/EK rendelete (2006. március 16.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

44

  

A Bizottság 450/2006/EK rendelete (2006. március 16.) a közönséges búza exportjára az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

45

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/214/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 7.) a pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS) és a pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN) nevű halbetegségek közül egy vagy több tekintetében mentes övezetek és mentes halgazdaságok jegyzékének létrehozásáról szóló 2002/308/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról (Az értesítés a C(2006) 683. számú dokumentummal történt) (1)

46

  

2006/215/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 15.) az i2010-stratégia végrehajtására és fejlesztésére vonatkozóan az Európai Bizottság számára tanácsot adó magas szintű szakértő csoport felállításáról

74

  

2006/216/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 16.) a 89/686/EGK tanácsi irányelvvel (egyéni védőeszközök) összhangban a „Légzésvédők. Részecskeszűrők. Követelmények, vizsgálat, megjelölés” EN 143:2000 szabvány hivatkozásainak kihirdetéséről (az értesítés a C(2006) 777. számú dokumentummal történt) (1)

76

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office