←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 79
49. évfolyam
2006. március 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 426/2006/EK rendelete (2006. március 9.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról

1

  

A Bizottság 427/2006/EK rendelete (2006. március 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2

  

A Bizottság 428/2006/EK rendelete (2006. március 15.) az A3 rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom és alma)

4

 

*

A Bizottság 429/2006/EK rendelete (2006. március 15.) az 1383/2005/EK rendeletnek a lengyel intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

6

 

*

A Bizottság 430/2006/EK rendelete (2006. március 15.) az Európai Közösségbe irányuló behozatalt megelőzően Szenegálban elvégzett, a friss gyümölcsre és zöldségre alkalmazandó forgalmazási előírásoknak való megfelelést ellenőrző műveletek jóváhagyásáról

7

 

*

A Bizottság 431/2006/EK rendelete (2006. március 15.) az Európai Közösségbe irányuló behozatalt megelőzően Kenyában elvégzett, a friss gyümölcsre és zöldségre alkalmazandó forgalmazási előírásoknak való megfelelést ellenőrző műveletek jóváhagyásáról

9

 

*

A Bizottság 432/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló 1786/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 382/2005/EK rendelet módosításáról

12

 

*

A Bizottság 433/2006/EK rendelete (2006. március 15.) az 1538/91/EGK rendeletnek a baromfihús víztartalmának ellenőrzéséért felelős referencialaboratóriumok tekintetében történő módosításáról

16

 

*

A Bizottság 434/2006/EK rendelete (2006. március 15.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 30. cikkében előírt krízislepárlásnak egyes görögországi borokra vonatkozóan történő megindításáról szóló 887/2005/EK rendelet módosításáról

21

  

A Bizottság 435/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a gabonaágazatban 2006. március 16-ától alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

22

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/212/EK:

 
 

*

A Tanács határozata (2006. március 14.) a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak az Öesterreichische Nationalbank külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról

25

  

Bizottság

  

2006/213/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 6.) az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedésére vonatkozó osztályozás keretében a fa padlóburkolatok és a tömör fa falburkolatok besorolásának megállapításáról (az értesítés a C(2006) 655. számú dokumentummal történt) (1)

27

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelethez (  HL L 200., 2005.7.30.)

32

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office