←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 76
49. évfolyam
2006. március 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 425/2006/EK rendelete (2006. március 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/210/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. február 28.) magas szintű nemzeti szabályozási szakértői csoport létrehozásáról

3

  

2006/211/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 8.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke (1) bekezdése hatályának az angliai, skóciai és walesi villamosenergia-termelésre való kiterjesztéséről (az értesítés a C(2006) 690. számú dokumentummal történt) (1)

6

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office