←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 71
49. évfolyam
2006. március 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 407/2006/EK rendelete (2006. március 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 408/2006/EK rendelete (2006. március 9.) a kiváló minőségű friss, hűtött és fagyasztott marhahús és fagyasztott bivalyhús vámkontingenseinek megnyitásáról és kezeléséről szóló 936/97/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 409/2006/EK rendelete (2006. március 9.) a 174/1999/EK, az 581/2004/EK és az 582/2004/EK rendeletnek a tejágazatban a kiviteli engedélyekhez szükséges biztosíték szintje tekintetében történő módosításáról

5

 

*

A Bizottság 410/2006/EK rendelete (2006. március 9.) a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló 1291/2000/EK rendelet módosításáról

7

  

A Bizottság 411/2006/EK rendelete (2006. március 9.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

8

  

A Bizottság 412/2006/EK rendelete (2006. március 9.) a közönséges búza exportjára a 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

9

  

A Bizottság 413/2006/EK rendelete (2006. március 9.) a kukorica importjára a 1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

10

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/198/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. február 2.) az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az élő állatok és az állati termékek kereskedelme esetében alkalmazandó, a közegészségügy és az állategészségügy védelmére irányuló állat-egészségügyi intézkedésekről szóló megállapodás mellékleteire vonatkozó módosításoknak az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról (az értesítés a C(2006) 81. számú dokumentummal történt) (1)

11

  

2006/198/EK:

 
 

*

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az élő állatok és az állati termékek kereskedelme esetében alkalmazandó, a közegészségügy és az állategészségügy védelmére irányuló állat-egészségügyi intézkedésekről szóló megállapodás mellékleteinek módosításáról

12

  

2006/199/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. február 22.) halászati termékeknek az Amerikai Egyesült Államokból történő behozatalára vonatkozó különleges feltételek meghatározásáról (az értesítés a C(2006) 495. számú dokumentummal történt) (1)

17

  

2006/200/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. február 22.) az emberi fogyasztásra szánt halászati termékek behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének megállapításáról szóló 97/296/EK határozatnak az Amerikai Egyesült Államok vonatkozásában történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 496. számú dokumentummal történt) (1)

50

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/201/KKBP határozata (2006. február 27.) az Európai Unió és Indonézia kormánya közötti, az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő Megfigyelő Missziója (Acehi Megfigyelő Misszió - AMM) és annak személyi állománya feladatairól, jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről szóló, levélváltás formájában történő megállapodás meghosszabbításáról

53

 

*

Levélváltás az Európai Unió és Indonézia kormánya közötti, az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő Megfigyelő Missziójának (Acehi Megfigyelő Misszió - AMM) feladatairól, jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről szóló, levélváltás formájában történő megállapodás meghosszabbításáról

55

 

*

A Tanács 2006/202/KKBP együttes fellépése (2006. február 27.) az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő Megfigyelő Missziójáról (Acehi Megfigyelő Misszió - AMM) szóló 2005/643/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

57

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office