←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 68
49. évfolyam
2006. március 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 365/2006/EK rendelete (2006. február 27.) az Indiából származó polietilén-tereftalát fólia behozatalára dömpingellenes vámot kivető 1676/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról, és a többek között Indiából származó polietilén-tereftalát (PET) fólia behozatalára alkalmazandó szubvencióellenes intézkedések részleges közbenső felülvizsgálatának befejezéséről

1

 

*

A Tanács 366/2006/EK rendelete (2006. február 27.) a többek között Indiából származó polietilén-tereftalátok (PET) behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1676/2001/EK rendelet módosításáról

6

 

*

A Tanács 367/2006/EK rendelete (2006. február 27.) a 2026/97/EK rendelet 18. cikkének megfelelő lejárati felülvizsgálatot követően az Indiából származó polietilén-tereftalát (PET) fólia behozatala vonatkozásában végleges kiegyenlítő vám kivetéséről

15

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/173/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. február 13.) a többek között Indiából származó polietilén-tereftalát (PET-) fólia behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatos kötelezettségvállalások elfogadásáról szóló 2001/645/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

37

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Függelék az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv huszonkettedik alkalommal történő módosításáról (ftalátokat tartalmazó játékszerek és gyermekápolási cikkek) szóló 2005/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 344., 2005.12.27.)

39
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office