←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 66
49. évfolyam
2006. március 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 395/2006/EK rendelete (2006. március 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 396/2006/EK rendelete (2006. március 7.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

  

A Bizottság 397/2006/EK rendelete (2006. március 7.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyers cukor után járó, 373/2006/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

5

 

*

A Bizottság 2006/27/EK irányelve (2006. március 3.) a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok fékberendezéséről szóló 93/14/EGK, a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok előírt azonosítási jelzéseiről szóló 93/34/EGK, a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok legnagyobb tervezési sebességéről, valamint a motor legnagyobb nyomatékáról és legnagyobb hasznos teljesítményéről szóló 95/1/EK, illetve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok egyes alkatrészeiről és jellemzőiről szóló 97/24/EK irányelv módosításáról (1)

7

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/186/EK:

 
 

*

Az AKCS-EK Nagykövetek Bizottságának 8/2005 határozata (2005. július 20.) a Vállalkozásfejlesztési Központ alapszabályáról és eljárási szabályzatáról

16

  

2006/187/EK:

 
 

*

A Tanács határozata (2005. december 21.) az Európai Közösségek és a Bolgár Köztársaság, illetve Románia között levélváltás formájában létrejött, egyes borokra vonatkozó kölcsönös preferenciális kereskedelmi engedményekről szóló megállapodások megkötéséről, valamint a 933/95/EK rendelet módosításáról

21

  

2006/187/EK:

 
 

*

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Bolgár Köztársaság között egyes borokra vonatkozó kölcsönös preferenciális kereskedelmi engedményekről

24

  

2006/187/EK:

 
 

*

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és Románia között egyes borokra vonatkozó kölcsönös preferenciális kereskedelmi engedményekről

30

  

2006/188/EK:

 
 

*

A Tanács határozata (2006. február 21.) az Európai Közösség és a Dán Királyság között az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló 2725/2000/EK rendelet rendelkezéseit Dániára kiterjesztő megállapodás megkötéséről

37

  

2006/188/EK:

 
 

*

Megállapodás az Európai Közösség és a Dán Királyság között a Dániában vagy az Európai Unió egy másik tagállamában benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról

38

  

Bizottság

  

2006/189/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. február 28.) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján az Ausztria által kérelmezett eltérés engedélyezéséről (az értesítés a C(2006) 590. számú dokumentummal történt)

44

  

2006/190/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 1.) az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a padlóburkolatokra vonatkozó igazolási eljárásáról szóló 97/808/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 553. számú dokumentummal történt) (1)

47

  

2006/191/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 1.) a közös halászati politika keretében a Balti-tengerrel foglalkozó regionális tanácsadó testület működésének megkezdéséről

50

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office