←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 65
49. évfolyam
2006. március 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 388/2006/EK rendelete (2006. február 23.) a Biscay-öböl nyelvhalállományának fenntartható kiaknázására vonatkozó többéves terv létrehozásáról

1

 

*

A Tanács 389/2006/EK rendelete (2006. február 27.) a Tanács rendelete a ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének ösztönzését elősegítő pénzügyi támogatási keret létrehozásáról és az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló 2667/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

5

  

A Bizottság 390/2006/EK rendelete (2006. március 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

9

  

A Bizottság 391/2006/EK rendelete (2006. március 6.) a boralkohol újszerű ipari felhasználására irányuló 56/2006/EK pályázati eljárás meghirdetéséről

11

 

*

A Bizottság 392/2006/EK rendelete (2006. március 6.) a tartósított gombára vonatkozó autonóm vámkontingens 2006. április 1-jei megnyitásáról és kezeléséről

14

 

*

A Bizottság 393/2006/EK rendelete (2006. március 6.) a fokhagymára vonatkozó autonóm vámkontingensek 2006. április 1-jétől történő megnyitásáról és kezeléséről

18

 

*

A Bizottság 2006/26/EK irányelve (2006. március 2.) a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorokra vonatkozó 74/151/EGK, 77/311/EGK, 78/933/EGK és 89/173/EGK tanácsi irányelveknek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (1)

22

 

*

A Bizottság 2006/28/EK irányelve (2006. március 6.) a gépjárművekben jelentkező rádiózavarokra (elektromágneses összeférhetőségre) vonatkozó 72/245/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében történő módosításáról (1)

27

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/180/EK:

 
 

*

A Tanács határozata (2006. február 27.) az EU-Chile Társulási Tanácsban az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, valamint másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás I. mellékletének a Közösség Általános Preferenciális Rendszere (GSP) keretében Chilének nyújtott preferenciális tarifális kedvezmények konszolidációjának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló közösségi álláspontról

30

  

2006/181/EK:

 
 

*

A Tanács határozata (2006. február 27.) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik irányelv 11. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának a Holland Királyság részére történő engedélyezéséről

45

  

Bizottság

  

2006/182/EK:

 
 

*

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás alapján létrehozott vegyes bizottság 33/2005 határozata (2006. február 16.) egy megfelelőségértékelő szervnek az elektromágneses összeférhetőségre (EMC) vonatkozó ágazati melléklet jegyzékébe történő felvételéről

47

  

2006/183/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. február 28.) a 2006/7/EK határozatnak az országok jegyzékének kibővítése és alkalmazási időszaka meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 619. számú dokumentummal történt) (1)

49

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/184/KKBP együttes fellépése (2006. február 27.) a biológiai és toxinfegyverek betiltásáról szóló egyezménynek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia keretében történő támogatásáról

51

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office