←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 63
49. évfolyam
2006. március 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 381/2006/EK rendelete (2006. március 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 382/2006/EK rendelete (2006. március 3.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 4. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

3

  

A Bizottság 383/2006/EK rendelete (2006. március 3.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 4. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

5

  

A Bizottság 384/2006/EK rendelete (2006. március 3.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 4. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

7

  

A Bizottság 385/2006/EK rendelete (2006. március 3.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 36. egyenkénti pályázati felhívásra

8

  

A Bizottság 386/2006/EK rendelete (2006. március 3.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 35. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

9

  

A Bizottság 387/2006/EK rendelete (2006. március 3.) az egyes tagállamokban a 2006. március 1-je és augusztus 31-e közötti időszakban a vaj felvásárlásának megindításáról szóló 343/2006/EK rendelet módosításáról

10

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/177/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. május 19.) az Olaszország által a WAM SpA-nak nyújtott C 4/2003 (ex NN 102/2002) számú Állami támogatásról (az értesítés a C(2004) 1812. számú dokumentummal történt) (1)

11

  

2006/178/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. február 27.) digitális könyvtárakkal foglalkozó magas szintű szakértői csoport létrehozása (Ez a szöveg hatályon kívül helyezi a  2006. február 16-i HL L 46. számának 32. oldalán kihirdetett szöveget, és annak helyébe lép)

25

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office