←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 62
49. évfolyam
2006. március 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 368/2006/EK rendelete (2006. március 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 369/2006/EK rendelete (2006. március 2.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

3

  

A Bizottság 370/2006/EK rendelete (2006. március 2.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

11

  

A Bizottság 371/2005/EK rendelete (2006. március 2.) az 582/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati felhívás keretében a sovány tejporra vonatkozó export-visszatérítés megtagadásáról

13

  

A Bizottság 372/2006/EK rendelete (2006. március 2.) a cukorágazatban 2006. március 3-tól a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

14

  

A Bizottság 373/2006/EK rendelete (2006. március 2.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

16

  

A Bizottság 374/2006/EK rendelete (2006. március 2.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 20. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

18

  

A Bizottság 375/2006/EK rendelete (2006. március 2.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták módosításáról

19

  

A Bizottság 376/2006/EK rendelete (2006. március 2.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

21

  

A Bizottság 377/2006/EK rendelete (2006. március 2.) a cirokra a 2094/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

22

  

A Bizottság 378/2006/EK rendelete (2006. március 2.) a kukorica importjára az 2093/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

23

  

A Bizottság 379/2006/EK rendelete (2006. március 2.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

24

  

A Bizottság 380/2006/EK rendelete (2006. március 2.) a közönséges búza exportjára a 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

25

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/174/EK:

 
 

*

A Tanács határozata (2006. február 27.) a 2004. decemberi indiai-óceáni szökőárt követően a 2000/24/EK határozat - a hatálya alá tartozó országok listájának Maldív-szigetekkel való bővítése érdekében történő - módosításáról

26

  

Bizottság

  

2006/175/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 2.) a 2006/135/EK határozatnak a franciaországi A és B területek magas patogenitású madárinfluenza e tagállamban való kitörése miatti létrehozása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 721. számú dokumentummal történt) (1)

27

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office