←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 57
49. évfolyam
2006. február 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 345/2006/EK rendelete (2006. február 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 346/2006/EK rendelete (2006. február 27.) a finomítóüzemek ellátására az AKCS-országokból származó nádcukorimport kedvezményes vámkontingenseinek a 2006. március 1-jétől2006. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó megnyitásáról

3

  

A Bizottság 347/2006/EK rendelete (2006. február 27.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

5

  

A Bizottság 348/2006/EK rendelete (2006. február 27.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

7

  

A Bizottság 349/2006/EK rendelete (2006. február 27.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

9

  

A Bizottság 350/2006/EK rendelete (2006. február 27.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

11

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/166/EK:

 
 

*

A Tanács határozata (2005. december 21.) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének megkötéséről

13

  

2006/167/EK:

 
 

*

A Tanács határozata (2006. február 21.) az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság között a tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott, menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv megkötéséről (1)

15

  

2006/167/EK:

 
 

*

Az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság között a tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott, menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételekről és mechanizmusokról szóló megállapodáshoz csatolt Jegyzőkönyv

16

  

Bizottság

  

2006/168/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. január 4.) a szarvasmarha-embriók közösségi importjára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények és állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek a megállapításáról, valamint a 2005/217/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2005) 5796. számú dokumentummal történt) (1)

19

  

2006/169/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. február 21.) a 93/52/EGK határozat Lengyelország és Olaszország egyes megyéinek és tartományainak brucellózismentessé (B. melitensis) nyilvánítása és a 2003/467/EK határozat Olaszország egyes megyéinek vagy tartományainak tuberkulózismentessé, brucellózismentessé és a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentessé nyilvánítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 490. számú dokumentummal történt) (1)

35

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office