←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 55
49. évfolyam
2006. február 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 337/2006/EK rendelete (2006. február 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 338/2006/EK rendelete (2006. február 24.) egyes áruknak a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

3

 

*

A Bizottság 339/2006/EK rendelete (2006. február 24.) a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XI. mellékletének az élő szarvasmarhafélék és a szarvasmarha-, juh- és kecskefélékből származó termékek behozatali szabályai tekintetében történő módosításáról (1)

5

 

*

A Bizottság 340/2006/EK rendelete (2006. február 24.) az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben említett, a vaj és a tejszín magántárolásához nyújtott támogatás meghatározásáról, valamint a 2771/1999/EK rendelettől való eltérésről

7

 

*

A Bizottság 341/2006/EK rendelete (2006. február 24.) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően munkahelyi balesetekre és a munkával kapcsolatos egészségügyi problémákra vonatkozó 2007. évi ad hoc modul előírásainak elfogadásáról és a 384/2005/EK rendelet módosításáról (1)

9

 

*

A Bizottság 342/2006/EK rendelete (2006. február 24.) a többek között Kínából származó szintetikus poliészter vágott szálak behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 428/2005/EK tanácsi rendelet „új exportőrre” vonatkozó felülvizsgálatának kezdeményezéséről és az ezen ország egyik exportőrétől történő behozatalra vonatkozó vám eltörléséről, valamint ezen behozatalokra vonatkozó nyilvántartásba vételi kötelezettségről

14

  

A Bizottság 343/2006/EK rendelete (2006. február 24.) egyes tagállamokban a 2006. március 1-je és 2006. augusztus 31-e közötti időszakban a vaj felvásárlásának megindításáról

17

  

A Bizottság 344/2006/EK rendelete (2006. február 24.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

18

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/144/EK:

 
 

*

A Tanács határozata (2006. február 20.) a vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról (2007-2013 közötti programozási időszak)

20

  

2006/145/EK:

 
 

*

A Tanács határozata (2006. február 20.) a Horvátországgal létrehozott csatlakozási partnerség elveiről, prioritásairól és feltételeiről, és a 2004/648/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

30

  

Bizottság

  

2006/146/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. február 21.) a Malajziából (a félszigetről) és Ausztráliából származó egyes repülőkutyákkal, kutyákkal és macskákkal kapcsolatos védőintézkedésekről (az értesítés a C(2006) 417. számú dokumentummal történt) (1)

44

  

2006/147/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. február 24.) a magas patogenitású H5N1 madárinfluenza elleni megelőző vakcinázásnak és az állatok mozgására vonatkozó kapcsolódó rendelkezéseknek a hollandiai bevezetéséről (az értesítés a C(2006) 630. számú dokumentummal történt)

47

  

2006/148/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. február 24.) a magas patogenitású H5N1 madárinfluenza elleni megelőző vakcinázásnak és az állatok mozgására vonatkozó kapcsolódó rendelkezéseknek a franciaországi bevezetéséről (az értesítés a C(2006) 632. számú dokumentummal történt)

51

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office