Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 54
49. évfolyam
2006. február 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 321/2006/EK rendelete (2006. február 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 322/2006/EK rendelete (2006. február 23.) a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, az élelmiszer-higiéniára és az állati eredetű élelmiszerek higiéniájára vonatkozó rendelkezések alapján az 1043/2005/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 323/2006/EK rendelete (2006. február 23.) a tej- és tejtermékágazatban a visszatérítés mértékét előzetesen rögzítő kiviteli engedélyek érvényességi ideje tekintetében a 174/1999/EK rendelettől való eltérésről

5

 

*

A Bizottság 324/2006/EK rendelete (2006. február 23.) a Franciaország lobogója alatt a VIII c., ICES-övezetben (közösségi vizek) közlekedő hajóknak az ördöghalfélékre vonatkozó halászati tilalmáról

6

  

A Bizottság 325/2006/EK rendelete (2006. február 23.) a 2006 március 1-jétőldecember 31-ig terjdő időszakra, az AKCS-országokból származó banán behozatali engedélye iránti kérelmekre alkalmazandó csökkentési együtthatók meghatározásáról

8

  

A Bizottság 326/2006/EK rendelete (2006. február 23.) a 196/97/EK bizottsági rendeletben meghatározott vámkontingensek alapján az Egyiptomból származó és onnan érkező rizsre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmekről

9

  

A Bizottság 327/2006/EK rendelete (2006. február 23.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

11

  

A Bizottság 328/2006/EK rendelete (2006. február 23.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyers cukor után járó, 278/2006/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

13

  

A Bizottság 329/2006/EK rendelete (2006. február 23.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

15

  

A Bizottság 330/2006/EK rendelete (2006. február 23.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

17

  

A Bizottság 331/2006/EK rendelete (2006. február 23.) a közönséges búza exportjára a 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

18

  

A Bizottság 332/2006/EK rendelete (2006. február 23.) a cirokra a 2094/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

19

  

A Bizottság 333/2006/EK rendelete (2006. február 23.) a kukoricára a 2093/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

20

  

A Bizottság 334/2006/EK rendelete (2006. február 23.) a kukorica importjára a 1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

21

  

A Bizottság 335/2006/EK rendelete (2006. február 23.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

22

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/136/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. február 14.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság között létrejött társulási megállapodáshoz mellékelt, a borkereskedelemről szóló megállapodás módosítására vonatkozó megállapodásnak az Európai Közösség és a Chilei Köztársaság között levélváltás formájában történő megkötéséről

23

  

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Chilei Köztársaság között az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság között létrejött társulási megállapodáshoz mellékelt, a borkereskedelemről szóló megállapodás módosításairól

24

  

2006/137/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. február 14.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság között létrejött társulási megállapodáshoz mellékelt, a szeszes italok és ízesített italok kereskedelméről szóló megállapodás módosítására vonatkozó megállapodásnak az Európai Közösség és a Chilei Köztársaság között levélváltás formájában történő megkötéséről

28

  

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Chilei Köztársaság között az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság között létrejött társulási megállapodáshoz mellékelt, a szeszes italok és ízesített italok kereskedelméről szóló megállapodás módosításairól

29

  

2006/138/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. február 20.) az Egyesült Királyság által a Man-szigeti hatóságok számára a juhhúsra, marhahúsra és borjúhúsra vonatkozó különleges behozatali engedélyek rendszere alkalmazásának engedélyezéséről szóló 82/530/EGK határozat alkalmazási idejének meghosszabbításáról

32

  

Bizottság

  

2006/139/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 7.) az egyes állatok vonatkozásában törzskönyv vagy tenyésztési főkönyv vezetésére jogosult harmadik országbeli hatóságok jegyzéke tekintetében a 94/28/EK tanácsi irányelv végrehajtásáról (az értesítés a C(2006) 284. számú dokumentummal történt) (1)

34

  

2006/140/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 15.) a Ciprus által a 2006. évre beterjesztett, a kecskékben meglévő TSE-rezisztens PrP-génekre vonatkozó vizsgálathoz kapcsolódó egyedi közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2006) 408. számú dokumentummal történt)

44

  

2006/141/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 16.) az állategészségüggyel és az élő állatokkal kapcsolatos területen egyes közösségi referencialaboratóriumok működéséhez nyújtott 2006. évi pénzügyi támogatásról (az értesítés a C(2006) 418. számú dokumentummal történt)

47

  

2006/142/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 17.) egyes, biológiai kockázatokkal foglalkozó közösségi állat-egészségügyi referencialaboratóriumok 2006. évi közösségi pénzügyi támogatásáról (az értesítés a C(2006) 328. számú dokumentummal történt)

50

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 61. alkalommal történő módosításáról szóló, 2006. január 17-i 76/2006/EK bizottsági rendelethez (HL L 12., 2006.1.18.)

53

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal