Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 49
49. évfolyam
2006. február 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 301/2006/EK rendelete (2006. február 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 302/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

3

  

A Bizottság 303/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a B rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (citrom és alma)

5

  

A Bizottság 304/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

6

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/118/KKBP együttes fellépése (2006. február 20.) az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról és a 2005/588/KKBP együttes fellépés módosításáról

7

 

*

A Tanács 2006/119/KKBP együttes fellépése (2006. február 20.) az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

8

 

*

A Tanács 2006/120/KKBP együttes fellépése (2006. február 20.) az Európai Unió moldovai különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

11

 

*

A Tanács 2006/121/KKBP együttes fellépése (2006. február 20.) az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselőjének kinevezéséről

14

 

*

A Tanács 2006/122/KKBP együttes fellépése (2006. február 20.) az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelős különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

17

 

*

A Tanács 2006/123/KKBP együttes fellépése (2006. február 20.) az Európai Unió Macedónia volt jugoszláv köztársaságbeli különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról és módosításáról

20

 

*

A Tanács 2006/124/KKBP együttes fellépése (2006. február 20.) az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

21

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Norvégiából származó tenyésztett lazac behozatalára kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről és a végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2006. január 17-i 85/2006/EK tanácsi rendelethez (HL L 15., 2006.1.20.)

24
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal