Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 48
49. évfolyam
2006. február 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 291/2006/EK rendelete (2006. február 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 292/2006/EK rendelete (2006. február 17.) a gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom, narancs, citrom és alma) exportálására vonatkozó, A3 rendszerű kiviteli engedélyek elosztásával kapcsolatos pályázat meghirdetéséről

3

  

A Bizottság 293/2006/EK rendelete (2006. február 17.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 3. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

6

  

A Bizottság 294/2006/EK rendelete (2006. február 17.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 3. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

8

  

A Bizottság 295/2006/EK rendelete (2006. február 17.) a sovány tejpor minimális eladási árának rögzítéséről a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 98. egyedi pályázati eljárásra vonatkozóan

10

  

A Bizottság 296/2006/EK rendelete (2006. február 17.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 3. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

11

  

A Bizottság 297/2006/EK rendelete (2006. február 17.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 35. egyenkénti pályázati felhívásra

12

  

A Bizottság 298/2006/EK rendelete (2006. február 17.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 34. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

13

  

A Bizottság 299/2006/EK rendelete (2006. február 17.) a behozatali engedélyek kibocsátásáról a 638/2003/EK rendelet alapján az AKCS-országokból és a tengerentúli országokból és területekről származó rizsre 2006. február első öt munkanapja során benyújtott kérelmek tekintetében

14

 

*

A Bizottság 2006/20/EK irányelve (2006. február 17.) a gépjárművek és pótkocsijaik üzemanyag-tartályairól és hátsó aláfutásgátlóiról szóló 70/221/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (1)

16

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/111/EK

 

*

Az AKCS-EK Miniszterek Tanácsának 6/2005 határozata (2005. november 22.) az AKCS-országokkal való együttműködést célzó 9. EFA keretében rendelkezésre álló feltételes egymilliárd EUR-ból fennmaradó 482 millió EUR felhasználásáról

19

  

2006/112/EK

 

*

Az AKCS-EK Miniszterek Tanácsának 7/2005 határozata (2005. november 22.) az AKCS-EK Vízalap második részletére fordítandó, a kilencedik EFA keretén belül rendelkezésre álló feltételes 1 milliárd EUR második, 250 millió EUR keretösszegének felhasználásáról

21

  

2006/113/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. február 14.) az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között levélváltás formájában létrejött, a tengeri halászat terén folytatott együttműködésről szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 2001. augusztus 1-jétől2006. július 31-ig terjedő időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv módosítására vonatkozó megállapodás Európai Közösség nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

22

  

Levélváltás formájában létrejött megállapodás az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között a tengeri halászat terén folytatott együttműködésről szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 2001. augusztus 1-jétől2006. július 31-ig terjedő időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv módosítására vonatkozó jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásáról

24

  

2006/114/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. február 14.) az AKCS-EK partnerségi megállapodás 96. cikke szerint a Zimbabwéval folytatott konzultációt lezáró 2002/148/EK határozat intézkedései alkalmazási időszakának kiterjesztéséről

26

  

Bizottság

  

2006/115/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 17.) a Közösségben a vadon élő madarakban előforduló nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a 2006/86/EK, a 2006/90/EK, a 2006/91/EK, a 2006/94/EK, a 2006/104/EK és a 2006/105/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2006) 554. számú dokumentummal történt) (1)

28

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Közösségek Bírósága eljárási szabályzatának 2005. július 12-i módosításához (HL L 203., 2005.8.4., 19. o.)

35

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal