Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 47
49. évfolyam
2006. február 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 267/2006/EK rendelete (2006. január 30.) az Európai Közösség és Ausztrália közötti, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt visszavonásával kapcsolatban egyes, meghatározott engedmények visszavonása tekintetében folytatott tárgyalásokat követő, levélváltás formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról, és a vám-és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról

1

 

*

A Tanács 268/2006/EK rendelete (2006. február 14.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes öntvények behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1212/2005/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Tanács 269/2006/EK rendelete (2006. február 14.) a stabilizációs és társulási folyamat keretében európai partnerségek létrehozásáról szóló 533/2004/EK rendelet módosításáról

7

  

A Bizottság 270/2006/EK rendelete (2006. február 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

  

A Bizottság 271/2006/EK rendelete (2006. február 16.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

10

  

A Bizottság 272/2006/EK rendelete (2006. február 16.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

13

  

A Bizottság 273/2006/EK rendelete (2006. február 16.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

17

  

A Bizottság 274/2006/EK rendelete (2006. február 16.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

19

  

A Bizottság 275/2006/EK rendelete (2006. február 16.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

27

  

A Bizottság 276/2006/EK rendelete (2006. február 16.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

29

  

A Bizottság 277/2006/EK rendelete (2006. február 16.) a cukorágazatban 2006. február 17-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

30

  

A Bizottság 278/2006/EK rendelete (2006. február 16.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

32

  

A Bizottság 279/2006/EK rendelete (2006. február 16.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

34

  

A Bizottság 280/2006/EK rendelete (2006. február 16.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 19. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

37

  

A Bizottság 281/2006/EK rendelete (2006. február 16.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

38

  

A Bizottság 282/2006/EK rendelete (2006. február 16.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

40

  

A Bizottság 283/2006/EK rendelete (2006. február 16.) a cirok importjára a 2094/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

43

  

A Bizottság 284/2006/EK rendelete (2006. február 16.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

44

  

A Bizottság 285/2006/EK rendelete (2006. február 16.) a gabonaágazatban a KN 11010015 kódhoz tartozó termékekről szóló kiviteli engedély iránti kérelmek elutasításáról

45

  

A Bizottság 286/2006/EK rendelete (2006. február 16.) a kukoricára a 2093/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

46

  

A Bizottság 287/2006/EK rendelete (2006. február 16.) a kukorica importjára a 1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

47

  

A Bizottság 288/2006/EK rendelete (2006. február 16.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

48

  

A Bizottság 289/2006/EK rendelete (2006. február 16.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

50

  

A Bizottság 290/2006/EK rendelete (2006. február 16.) a közönséges búza exportjára a 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

51

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/106/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. január 30.) az Európai Közösség és Ausztrália közötti, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt visszavonásával kapcsolatban egyes, meghatározott engedmények visszavonása tekintetében folytatott tárgyalásokat követő, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

52

  

Az Európai Közösség és Ausztrália közötti, az 1994. évi általános vám- és kereskedelmi egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt visszavonásával kapcsolatban egyes, meghatározott engedmények visszavonása tekintetében folytatott tárgyalásokat követő, levélváltás formájában létrejött megállapodás

54

  

2006/107/EK, Euratom

 

*

A Tanács határozata (2006. február 14.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy tagjának kinevezéséről

57

  

2006/108/EK

 

*

A Tanács ajánlása (2006. február 14.) az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről

58

  

Bizottság

  

2006/109/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 19.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes öntvények behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalás elfogadásáról

59

  

2006/110/EK

 

*

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás alapján létrehozott vegyes bizottság 34/2005 határozata (2006. február 2.) egy megfelelőségértékelő testületnek az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó ágazati mellékletbe történő besorolásáról

62

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a baromfihúsra vonatkozó export-visszatérítések mértékének megállapításáról szóló, 2006. február 14-i 254/2006/EK rendelethez (HL L 44., 2006.2.15., 13. o.)

64
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal