Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 44
49. évfolyam
2006. február 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 251/2006/EK rendelete (2006. február 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 252/2006/EK rendelete (2006. február 14.) a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges engedélyezéséről és egyes, már engedélyezett takarmány-adalékanyagok új alkalmazásainak ideiglenes engedélyezéséről (1)

3

 

*

A Bizottság 253/2006/EK rendelete (2006. február 14.) a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyorstesztek, valamint a juh- és kecskefélék TSE-megbetegedésének felszámolására irányuló intézkedések vonatkozásában történő módosításáról (1)

9

  

A Bizottság 254/2006/EK rendelete (2006. február 14.) a baromfihúsra vonatkozó export-visszatérítések mértékének megállapításáról

13

 

*

A Bizottság 2006/19/EK irányelve (2006. február 14.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az 1-metilciklopropén hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról (1)

15

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/92/EK

 

*

Az EK-Svájc vegyes bizottság 1/2006 határozata (2006. január 31.) a 2. jegyzőkönyv III. és VI.b táblázatának helyettesítéséről

18

  

2006/93/EK

 

*

Az EK-Svájc vegyes bizottság 2/2006 határozata (2006. január 31.) a 2. jegyzőkönyv I., II., IV. c) táblázatának és a IV. táblázat függelékének módosításáról

21

  

2006/94/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 14.) a magas patogenitású madárinfluenza vadon élő madaraknál való előfordulásának feltételezett ausztriai eseteivel összefüggő egyes átmeneti védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2006) 517. számú dokumentummal történt)

25

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/95/KKBP közös álláspontja (2006. február 14.) a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedések megújításáról

31

 

*

A Tanács 2006/96/KKBP határozata (2006. február 14.) a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2004/179/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

32

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal