Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 42
49. évfolyam
2006. február 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 247/2006/EK rendelete (2006. január 30.) az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról

1

  

A Bizottság 248/2006/EK rendelete (2006. február 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

20

 

*

A Bizottság 249/2006/EK rendelete (2006. február 13.) a 2430/1999/EK, 937/2001/EK, 1852/2003/EK és 1463/2004/EK rendeletnek a kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok csoportjába tartozó egyes takarmány-adalékanyagok engedélyezésének feltételei tekintetében történő módosításáról (1)

22

 

*

A Bizottság 250/2006/EK rendelete (2006. február 13.) az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 560/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

24

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/88/EK

 

*

A Bizottság ajánlása (2006. február 6.) a takarmányokban és élelmiszerekben jelenlévő dioxinok, furánok és PCB-k csökkentéséről (az értesítés a C(2006) 235. számú dokumentummal történt) (1)

26

  

2006/89/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 10.) a közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003-2008) végrehajtására irányuló 2006. évi munkaterv, valamint a támogatásokra vonatkozó éves munkaprogram elfogadásáról (1)

29

  

2006/90/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 13.) a magas patogenitású madárinfluenza vadon élő madaraknál való előfordulásának feltételezett olaszországi eseteivel összefüggő egyes átmeneti védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2006) 491. számú dokumentummal történt)

46

  

2006/91/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 13.) a magas patogenitású madárinfluenza vadon élő madaraknál való előfordulásának feltételezett szlovéniai eseteivel összefüggő egyes átmeneti védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2006) 492. számú dokumentummal történt)

52

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal