Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 40
49. évfolyam
2006. február 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 239/2006/EK rendelete (2006. február 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 240/2006/EK rendelete (2006. február 10.) az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló 622/2003/EK rendelet módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 241/2006/EK rendelete (2006. február 10.) az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló 1004/2001/EK bizottsági rendelet módosításáról

5

 

*

A Bizottság 242/2006/EK rendelete (2006. február 10.) egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

7

  

A Bizottság 243/2006/EK rendelete (2006. február 10.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

9

  

A Bizottság 244/2006/EK rendelete (2006. február 10.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

10

  

A Bizottság 245/2006/EK rendelete (2006. február 10.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

12

 

*

A Bizottság 246/2006/EK rendelete (2006. február 10.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 63. alkalommal történő módosításáról

13

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/82/EK

 

*

Az EU-Bulgária Társulási Tanács 1/2005 határozata (2005. március 9.) Bulgáriának az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a fogyasztási cikkek használatából eredő veszélyekkel kapcsolatos Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszerben (RAPEX) történő részvételéről

15

  

2006/83/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. január 30.) az Európai Gazdasági Közösség és SĂŁo Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság kormánya között létrejött, a SĂŁo Tomé és Príncipe partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv 2005. június 1-je és 2006. május 31-e közötti időszakra történő meghosszabbításáról levélváltás formájában megkötött megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról és átmeneti alkalmazásáról

17

  

Megállapodás levélváltás formájában a SĂŁo Tomé és Príncipe partjainál folytatott halászat kapcsán az Európai Gazdasági Közösség és a SĂŁo Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság kormánya közötti megállapodásban előírt, a halászati lehetőségek és a pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv 2005. június 1-je és 2006. május 31-e közötti időszakra történő meghosszabbításáról

19

  

Bizottság

  

2006/84/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 6.) a harmadik országokból érkező növények és növényi termékek növény-egészségügyi ellenőrzésének infrastrukturális megerősítésére kidolgozott programjaik fedezésére Németország és Portugália számára nyújtandó közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2006) 238. számú dokumentummal történt)

21

  

2006/85/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 10.) a 92/452/EGK határozatnak egyes harmadik országokbeli embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 332. számú dokumentummal történt) (1)

24

  

2006/86/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 10.) a magas patogenitású madárinfluenza vadon élő madaraknál való előfordulásának feltételezett görögországi eseteivel összefüggő egyes átmeneti védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2006) 455. számú dokumentummal történt)

26

  

Európai Központi Bank

  

2006/87/EK

 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2006. február 3.) az Európai Központi Bank statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről és a Központi Bankok Európai Rendszerén belül a kormányzati pénzügyi statisztika területén belüli statisztikai információcsere eljárásairól szóló EKB/2005/5 iránymutatás módosításáról (EKB/2006/2)

32

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal