Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 38
49. évfolyam
2006. február 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 212/2006/EK rendelete (2006. február 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 213/2006/EK rendelete (2006. február 8.) a baromfihúsra vonatkozó export-visszatérítések mértékének megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 214/2006/EK rendelete (2006. február 7.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

5

 

*

A Bizottság 215/2006/EK rendelete (2006. február 8.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet és a 2286/2003/EK módosításáról (1)

11

 

*

A Bizottság 216/2006/EK rendelete (2006. február 8.) az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló 2184/97/EK rendelet módosításáról

15

 

*

A Bizottság 217/2006/EK rendelete (2006. február 8.) a minimális csírázásra vonatkozó követelményeket nem teljesítő szaporítóanyagok forgalmazásának ideiglenes engedélyezésére a tagállamoknak adott felhatalmazás tekintetében a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv alkalmazása szabályainak megállapításáról (1)

17

 

*

A Bizottság 218/2006/EK rendelete (2006. február 8.) a cukor intervenciós hivatalok által történő felvásárlása és értékesítése tekintetében az 1260/2001/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1262/2001/EK rendelet módosításáról

19

 

*

A Bizottság 219/2006/EK rendelete (2006. február 8.) a 08030019 KN-kód alá tartozó, AKCS-országokból származó banán behozatalára vonatkozó vámkontingensnek a 2006. március 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra történő megnyitásáról és kezeléséről

22

  

A Bizottság 220/2006/EK rendelete (2006. február 8.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

25

  

A Bizottság 221/2006/EK rendelete (2006. február 8.) a kiváló minőségűtől eltérő minőségű közönséges búza III. alkontingensének keretében alkalmazandó, a 2375/2002/EK rendelet által előírt csökkentési együttható megállapításáról, a 169/2006/EK rendelet alkalmazásában

27

  

A Bizottság 222/2006/EK rendelete (2006. február 8.) egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról

28

  

A Bizottság 223/2006/EK rendelete (2006. február 8.) a 2006. február 9-től alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a tojáságazatban

30

  

A Bizottság 224/2006/EK rendelete (2006. február 8.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

32

  

A Bizottság 225/2006/EK rendelete (2006. február 8.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

34

 

*

A Bizottság 2006/15/EK irányelve (2006. február 7.) a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásához a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek második listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK irányelv módosításáról (1)

36

 

*

A Bizottság 2006/17/EK irányelve (2006. február 8.) a 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára vonatkozó egyes technikai követelmények vonatkozásában történő végrehajtásáról (1)

40

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal