Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 37
49. évfolyam
2006. február 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

. . . . . .


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

 

*

2006/66/EK:
A Bizottság határozata (2005. december 23.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer járművek - zaj alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról (az értesítés a C(2005) 5666. számú dokumentummal történt) (1)

1

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg.

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal