Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 36
49. évfolyam
2006. február 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 206/2006/EK rendelete (2006. február 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 207/2006/EK rendelete (2006. február 7.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok rögzítéséről szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 208/2006/EK rendelete (2006. február 7.) az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. és VIII. mellékletének a biogáz- és komposztálóüzemekre vonatkozó feldolgozási előírások és a trágyára vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (1)

25

 

*

A Bizottság 209/2006/EK rendelete (2006. február 7.) a 809/2003/EK és a 810/2003/EK rendeletnek az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, komposztáló és biogázüzemekre vonatkozó átmeneti intézkedések érvényességének meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (1)

32

 

*

A Bizottság 210/2006/EK rendelete (2006. február 7.) a feldolgozásra szánt paradicsom támogatásának a 2006-2007-es gazdasági évre vonatkozó meghatározásáról

34

 

*

A Bizottság 211/2006/EK rendelete (2006. február 7.) a működési alapok, a működési programok és a pénzügyi hozzájárulás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1433/2003/EK rendelettől való eltérésről

36

 

*

A Bizottság 2006/16/EK irányelve (2006. február 7.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az oxamil hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról (1)

37

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/75/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. január 30.) az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a Periklész-program) létrehozásáról szóló 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról

40

  

2006/76/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. január 30.) az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a Periklész program) létrehozásáról szóló, 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló 2006/75/EK határozat hatályának a nem részt vevő tagállamokra való kiterjesztéséről

42

  

Bizottság

  

2006/77/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 23.) a versenyképességgel, energiával és a környezettel foglalkozó magas szintű csoport létrehozásáról

43

  

2006/78/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 31.) a 2004-es és 2005-ös portugáliai kéknyelvbetegség elleni küzdelem során végrehajtott sürgősségi intézkedések keretében egy járványügyi felmérés és a betegség felülvizsgálati intézkedései végrehajtásához szükséges közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2006) 166. számú dokumentummal történt)

45

  

2006/79/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 31.) a 2005/759/EK és 2005/760/EK határozatnak az alkalmazási időszaka meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 187. számú dokumentummal történt) (1)

48

  

2006/80/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 1.) az állatok azonosításáról és nyilvántartásáról szóló 92/102/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése által megállapított eltérés egyes tagállamok számára való biztosításáról (az értesítés a C(2006) 172. számú dokumentummal történt)

50

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal