Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 34
49. évfolyam
2006. február 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 203/2006/EK rendelete (2006. február 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 204/2006/EK rendelete (2006. február 6.) az agrárgazdaságok gazdaságszerkezetére vonatkozó 2007. évi közösségi felmérés megszervezése tekintetében az 571/88/EGK tanácsi rendelet kiigazításáról és a 2000/115/EK bizottsági határozat módosításáról

3

 

*

A Bizottság 205/2006/EK rendelete (2006. február 6.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. és II. mellékletének a toltrazuril, dietilén-glikol-monoetil-éter és polioxietén-szorbitán-monooleát tekintetében történő módosításáról (1)

21

 

*

A Bizottság 2006/14/EK irányelve (2006. február 6.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének módosításáról

24

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/68/EK

 

*

26

  

2006/69/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 13.) a géntechnológiával módosított Roundup Ready GA21-es kukoricavonalból előállított élelmiszereknek és élelmiszer-összetevőknek a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint új élelmiszerként vagy új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 5940. számú dokumentummal történt)

29

  

2006/70/EK, Euratom

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 31.) a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat módosításáról

32

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal