Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 32
49. évfolyam
2006. február 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 194/2006/EK rendelete (2006. február 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 195/2006/EK rendelete (2006. február 3.) az 1377/2005/EK rendeletnek a finn intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 196/2006/EK rendelete (2006. február 3.) a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének az EN ISO 14001:2004 európai szabvány figyelembevétele céljából történő módosításáról és a 97/265/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

4

 

*

A Bizottság 197/2006/EK rendelete (2006. február 3.) a korábban élelmiszerként használt termékek összegyűjtése, szállítása, kezelése, felhasználása és ártalmatlanítása tekintetében az 1774/2002/EK rendelet szerinti átmeneti intézkedésekről (1)

13

 

*

A Bizottság 198/2006/EK rendelete (2006. február 3.) a vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikákról szóló 1552/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (1)

15

 

*

A Bizottság 199/2006/EK rendelete (2006. február 3.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok legmagasabb értékének meghatározásáról szóló 466/2001/EK rendeletnek a dioxinok és a dioxinjellegű PCB-k tekintetében történő módosításáról (1)

34

  

A Bizottság 200/2006/EK rendelete (2006. február 3.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

39

  

A Bizottság 201/2006/EK rendelete (2006. február 3.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyers cukor után járó, 186/2006/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

41

  

A Bizottság 202/2006/EK rendelete (2006. február 3.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

43

 

*

A Bizottság 2006/13/EK irányelve (2006. február 3.) a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének a dioxinok és dioxinjellegű PCB-k tekintetében történő módosításáról (1)

44

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/61/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. december 2.) a szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásokról szóló ENSZ-EGB jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről

54

  

2006/62/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. január 23.) az európai szomszédságpolitika által érintett országoknak és Oroszországnak a technikai segítségnyújtási és információcsere-programban (TAIEX) való részesítésének engedélyezéséről

80

  

Bizottság

  

2006/63/EK

 

*

A Bizottság határozata (2003. november 26.) a támogatási programról amelyet Olaszország kíván végrehajtani a Piemonte Tartomány területén található légszennyezés csökkentéséért (az értesítés a C(2003) 3520. számú dokumentummal történt) (1)

82

  

2006/64/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 1.) a 2005/393/EK határozatnak a spanyolországi és portugáliai kéknyelvbetegséggel kapcsolatban korlátozás alá vont körzetek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 180. számú dokumentummal történt) (1)

91

  

2006/65/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 3.) a 97/467/EK határozatnak az egy uruguayi létesítménynek a laposmellűfutómadár-hús tagállamokba történő behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeibe való felvétele tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 233. számú dokumentummal történt) (1)

93

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal