Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 31
49. évfolyam
2006. február 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 183/2006/EK rendelete (2006. február 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 184/2006/EK rendelete (2006. február 2.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

3

  

A Bizottság 185/2006/EK rendelete (2006. február 2.) a cukorágazatban 2006. február 3-tól a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

5

  

A Bizottság 186/2006/EK rendelete (2006. február 2.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

7

  

A Bizottság 187/2006/EK rendelete (2006. február 2.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 18. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

9

  

A Bizottság 188/2006/EK rendelete (2006. február 2.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó, a 94/2006/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

10

  

A Bizottság 189/2006/EK rendelete (2006. február 2.) a cirok importjára a 2094/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

12

  

A Bizottság 190/2006/EK rendelete (2006. február 2.) a kukoricára a 2093/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

13

  

A Bizottság 191/2006/EK rendelete (2006. február 2.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

14

  

A Bizottság 192/2006/EK rendelete (2006. február 2.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

16

  

A Bizottság 193/2006/EK rendelete (2006. február 2.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

17

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/58/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 24.) a hozzáadott phytoszterolt/phytosztanolt tartalmazó rozskenyérfélék mint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által szabályozott új élelmiszerek és új élelmiszer-összetevők forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2006) 42. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

2006/59/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 24.) a hozzáadott phytoszterolt/phytosztanolt tartalmazó rozskenyérfélék mint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által szabályozott új élelmiszerek és új élelmiszer-összetevők forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2006) 115. számú dokumentummal történt) (1)

21

  

2006/60/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 2.) a 89/556/EGK tanácsi irányelv C. mellékletének a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelméhez szükséges állat-egészségügyi bizonyítványminta tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 193. számú dokumentummal történt) (1)

24

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal