Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 28
49. évfolyam
2006. február 1.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

. . . . . .


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

 

*

2006/40/Euratom:
A Bizottság ajánlása (2005. december 15.) az Euratom biztosítéki rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló 302/2005/Euratom bizottsági rendelet alkalmazására vonatkozó iránymutatásokról (az értesítés a C(2005) 5127. számú dokumentummal történt)

1
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal