Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 27
49. évfolyam
2006. február 1.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 168/2006/EK rendelete (2006. január 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 169/2006/EK rendelete (2006. január 31.) a 2375/2002/EK rendelettől a kiváló minőségűtől eltérő minőségű közönséges búzáról szóló III. alkontingens 1. részletére vonatkozó behozatali engedélyek kiállítása tekintetében történő eltérésről

3

  

A Bizottság 170/2006/EK rendelete (2006. január 31.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

4

  

A Bizottság 171/2006/EK rendelete (2006. január 31.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

6

  

A Bizottság 172/2006/EK rendelete (2006. január 31.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

8

  

A Bizottság 173/2006/EK rendelete (2006. január 31.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

10

  

A Bizottság 174/2006/EK rendelete (2006. január 31.) a vegyiparban felhasznált fehér cukorra nyújtott termelési visszatérítések megállapításáról a 2006. február 1-jétől28-ig terjedő időszakra

12

  

A Bizottság 175/2006/EK rendelete (2006. január 31.) a gabonaágazatban 2006. február 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

13

  

A Bizottság 176/2006/EK rendelete (2006. január 31.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

16

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/52/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 30.) a vadon élő madarak madárinfluenzájának felügyeletére vonatkozó kiegészítő követelményekről szóló 2005/731/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 135. számú dokumentummal történt) (1)

17

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal