Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 26
49. évfolyam
2006. január 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 161/2006/EK rendelete (2006. január 23.) a többek között Oroszországból származó bizonyos alumíniumfóliák behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 950/2001/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 162/2006/EK rendelete (2006. január 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5

  

A Bizottság 163/2006/EK rendelete (2006. január 30.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

7

  

A Bizottság 164/2006/EK rendelete (2006. január 30.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyers cukor után járó, 93/2006/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

9

  

A Bizottság 165/2006/EK rendelete (2006. január 30.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó, a 94/2006/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

11

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/45/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 20.) az Oroszországból származó egyes alumíniumfóliák Közösségbe történő behozatalával kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalás elfogadására vonatkozó 2001/381/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

13

  

2006/46/EK

 

*

Az AKCS-EK Vámegyüttműködési Bizottság 3/2005 határozata (2006. január 13.) a Szváziföldi Királyság különleges helyzetének figyelembevétele céljából a magfonal előállítása tekintetében a származó termékek fogalmának meghatározásától való eltérésről

14

  

2006/47/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 16.) az amerikai kukoricabogárral és egyes, a Lepidoptera rendbe tartozó kártevőkkel szembeni ellenálló képesség érdekében géntechnológiával módosított kukoricaterméknek (Zea mays L., MON 863 Ă— MON 810 hibrid) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő forgalomba hozataláról (az értesítés a C(2005) 5980. számú dokumentummal történt)

17

  

2006/48/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 27.) az egyes húsevő háziállatok veszettség elleni vakcinázásának hatékonysági vizsgálatára jóváhagyott laboratóriumok jegyzéke tekintetében a 2004/233/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 122. számú dokumentummal történt) (1)

20

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/49/KKBP együttes fellépése (2006. január 30.) az Európai Unió bosznia és hercegovinai különleges képviselőjének kinevezéséről

21

 

*

A Tanács 2006/50/KKBP közös álláspontja (2006. január 30.) a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (MK) szélsőségeseivel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2004/133/KKBP közös álláspont meghosszabbításáról és módosításáról

24

 

*

A Tanács 2006/51/KKBP közös álláspontja (2006. január 30.) a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedések megújításáról

28

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről szóló, 2006. január 26-i 143/2006/EK bizottsági rendelethez (HL L 23., 2006.1.27.)

29

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal