Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 25
49. évfolyam
2006. január 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 151/2006/EK rendelete (2006. január 24.) az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2505/96/EK tanácsi rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 152/2006/EK rendelete (2006. január 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 153/2006/EK rendelete (2006. január 27.) a Közösség legrászorultabb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátása céljából a 2006-os költségvetési év terhére a tagállamoknak forrásokat nyújtó terv elfogadásáról szóló 1819/2005/EK rendelet módosításáról

10

  

A Bizottság 154/2006/EK rendelete (2006. január 27.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 2. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

12

  

A Bizottság 155/2006/EK rendelete (2006. január 27.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 2. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

14

  

A Bizottság 156/2006/EK rendelete (2006. január 27.) a sovány tejpor minimális eladási árának rögzítéséről a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 97. egyedi pályázati eljárásra vonatkozóan

16

  

A Bizottság 157/2006/EK rendelete (2006. január 27.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 2. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

17

  

A Bizottság 158/2006/EK rendelete (2006. január 27.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 33. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

18

  

A Bizottság 159/2006/EK rendelete (2006. január 27.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

19

  

A Bizottság 160/2006/EK rendelete (2006. január 27.) az egyes tejtermékekre vonatkozóan a 2535/2001/EK rendelet által megnyitott egyes vámkontingensek keretében 2006 januárjában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

21

 

*

A Bizottság 2006/10/EK irányelve (2006. január 27.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a forklórfenuron és az indoxakarb hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról (1)

24

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/41/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. január 24.) a Grúziának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról

28

  

2006/42/EK

 

*

a Tanács határozata (2006. január 24.) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 21. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazása kiterjesztésének Lettország részére történő engedélyezéséről

31

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal