Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 23
49. évfolyam
2006. január 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 130/2006/EK rendelete (2006. január 23.) a Kínai Népköztársaságból származó borkősav behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

1

  

A Bizottság 131/2006/EK rendelete (2006. január 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 132/2006/EK rendelete (2006. január 26.) az asztali borok önkéntes lepárlására aláírt szerződések elfogadási százalékértékének meghatározásáról

10

 

*

A Bizottság 133/2006/EK rendelete (2006. január 26.) a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendelet módosításáról

11

 

*

A Bizottság 134/2006/EK rendelete (2006. január 26.) a Kínai Népköztársaságból származó emelőkaros gyorsfűzők behozatalára ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

13

  

A Bizottság 135/2006/EK rendelete (2006. január 26.) a 327/98/EK rendelet értelmében a 2006 januárjának első tíz munkanapja során benyújtott, rizsre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmek kibocsátásáról

34

  

A Bizottság 136/2006/EK rendelete (2006. január 26.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

36

  

A Bizottság 137/2006/EK rendelete (2006. január 26.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

39

  

A Bizottság 138/2006/EK rendelete (2006. január 26.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

43

  

A Bizottság 139/2006/EK rendelete (2006. január 26.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

51

  

A Bizottság 140/2006/EK rendelete (2006. január 26.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

53

  

A Bizottság 141/2006/EK rendelete (2006. január 26.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben teljesíthetők azok az importtanúsítvány iránti kérelmek, amelyeket 2006 január hónapjában nyújtottak be hizlalásra szánt növendék hím szarvasmarhák vonatkozásában a 992/2005/EK rendeletben szabályozott vámkontingens keretében

54

 

*

A Bizottság 142/2006/EK rendelete (2006. január 26.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 62. alkalommal történő módosításáról

55

  

A Bizottság 143/2006/EK rendelete (2006. január 26.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

57

  

A Bizottság 144/2006/EK rendelete (2006. január 26.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

60

  

A Bizottság 145/2006/EK rendelete (2006. január 26.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

62

  

A Bizottság 146/2006/EK rendelete (2006. január 26.) a cirok importjára a 2094/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

63

  

A Bizottság 147/2006/EK rendelete (2006. január 26.) a kukoricára a 2093/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

64

  

A Bizottság 148/2006/EK rendelete (2006. január 26.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

65

  

A Bizottság 149/2006/EK rendelete (2006. január 26.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

67

  

A Bizottság 150/2006/EK rendelete (2006. január 26.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

68

 

*

A Bizottság 2006/4/EK irányelve (2006. január 26.) a 86/362/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek a karbofurán legmagasabb megengedett szermaradványszintjei tekintetében történő módosításáról (1)

69

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/39/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. január 23.) a Ciprusi Köztársaság által a ciprusi mezőgazdasági termelők számára, a Ciprus Európai Unióhoz történő csatlakozását lényegesen megelőzően keletkezett mezőgazdasági adósságok egy részének törlesztéséhez nyújtandó kivételes nemzeti támogatás jóváhagyásáról

78

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal