Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 22
49. évfolyam
2006. január 26.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 121/2006/EK rendelete (2006. január 23.) a többek között Indiából származó acél drótkötelek és kábelek behozatalára végleges dömpingellenes vámot kivető 1858/2005/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 122/2006/EK rendelete (2006. január 23.) az Indiából származó pamutféle ágyneműk behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről szóló 74/2004/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Tanács 123/2006/EK rendelete (2006. január 23.) az Indiából származó szulfanilsav behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről és az ideiglenes kiegyenlítő vám végleges beszedéséről szóló 1338/2002/EK rendelet módosításáról és a többek között Indiából származó szulfanilsav behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1339/2002/EK rendelet módosításáról

5

  

A Bizottság 124/2006/EK rendelete (2006. január 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

10

 

*

A Bizottság 125/2006/EK rendelete (2006. január 24.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

12

  

A Bizottság 126/2006/EK rendelete (2006. január 25.) a Közösség és a Bulgária és Románia között létrejött megállapodásokban foglalt keretek között a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2005. decemberében benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

18

  

A Bizottság 127/2006/EK rendelete (2006. január 25.) azon mérték meghatározásáról, amelynek erejéig helyt lehet adni az 1279/98/EK rendeletben Bulgáriára és Romániára vonatkozóan meghatározott marha- és borjúhús-vámkontingensekre 2006 januárban benyújtott behozatali engedély iránti kérelmeknek

20

  

A Bizottság 128/2006/EK rendelete (2006. január 25.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

21

  

A Bizottság 129/2006/EK rendelete (2006. január 25.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

22

 

*

A Bizottság 2006/9/EK irányelve (2006. január 23.) a 90/642/EGK tanácsi irányelvnek az abban rögzített dikvátmaradvány megengedett legmagasabb mértéke tekintetében történő módosításáról (1)

24

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/34/EK, Euratom

 

*

A Tanács határozata (2006. január 23.) a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról

32

  

2006/35/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. január 23.) a Törökország csatlakozási partnerségében megfogalmazott elvekről, prioritásokról és feltételekről

34

  

2006/36/EK, Euratom

 

*

A Tanács határozata (2006. január 23.) a Számvevőszék nyolc tagjának kinevezéséről

51

  

Bizottság

  

2006/37/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 5.) az Indiából származó szulfanilsav behozatalára vonatkozó dömpingellenes és szubvencióellenes eljárásokkal kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalás elfogadásáról

52

  

2006/38/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 22.) a többek között Indiából származó acél drótkötelek és kábelek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatos kötelezettségvállalások elfogadásáról szóló 1999/572/EK bizottsági határozat módosításáról

54

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal