Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 21
49. évfolyam
2006. január 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 115/2006/EK rendelete (2006. január 23.) az Európai Gazdasági Közösség és a Seychelle Köztársaság között létrejött, a Seychelle-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 2005. január 18-tól2011. január 17-ig terjedő időtartamra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről

1

  

A Bizottság 116/2006/EK rendelete (2006. január 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 117/2006/EK rendelete (2006. január 24.) bioetanolként való Közösségen belüli felhasználásra szánt boralkohol értékesítését célzó versenytárgyalási eljárás indításáról

5

 

*

A Bizottság 118/2006/EK rendelete (2006. január 24.) a mezőgazdasági számviteli információs hálózat keretében a 2006-os számviteli évre az átalánydíj adatszolgáltatási űrlaponkénti megállapításáról

12

  

A Bizottság 119/2006/EK rendelete (2006. január 24.) a kérelmek teljesítése százalékos mértékének és a visszatérítés végleges mértékének meghatározásáról a B rendszerű kiviteli engedélyek esetében a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő és alma)

13

  

A Bizottság 120/2006/EK rendelete (2006. január 24.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

15

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/32/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 16.) az Európai Közösségek harmadik országokba kirendelt tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak, valamint a csatlakozást követően legfeljebb tizenöt hónapos időszakra a tíz új tagállamban tisztségben maradó tisztviselők egy részének javadalmazásához 2005. február 1-jétől, 2005. március 1-jétől, 2005. április 1-jétől, 2005. május 1-jétől és 2005. június 1-jétől alkalmazandó korrekciós szorzók kiigazításáról (a tíz új tagállam csatlakozási szerződése 33. cikkének (4) bekezdése)

17

  

2006/33/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 20.) az etnikai kisebbségek társadalmi integrációjával és teljes mértékű munkaerő-piaci részvételével foglalkozó magas szintű szakértői csoport létrehozásáról

20
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal